La revista La Marina parla d’EN LA NIT FOSCA,

A l’agost de l’any 2019, quan encara no havíem editat la pel·lícula, la revista mensual

de LA MARINA, ens fa un article, comentant-la.